Zajímavé zprávy

3. 1. 2019

Rochlice z.s. se zaregistroval do internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který spravuje MŠMT ČR. Tato aplikace slouží   k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích              a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy,   a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely                    č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace. Mít v rejstříku MŠMT vše v pořádku je nutné                 při podávání žádostí o finanční podporu v programu MŠMT „Můj klub“.

2. 1. 2019

Od ledna 2019 bylo cvičení žactva rozděleno na dvě skupiny, tedy na cvičení pro dívky        a chlapce. Cílem tohoto rozhodnutí je přizpůsobit cvičení tak, aby se sportovní aktivity nastavily dle požadavků našich členů. 

12. 11. 2018

TJ Rochlice z.s. získala nového instruktora 3. třídy Sportu pro všechny. Jeho odbornost bude využita při vedení cvičebních hodin dětských skupin a pořádání sportovních akcí. 

03. 08. 2018

Ve vstupu do areálu TJ Rochlice z.s. byla instalována informační skříňka, která bude sloužit nejen našim členům, ale i široké veřejnosti. Cílem je přilákat do cvičebních hodin větší počet dětí všech věkových kategorií.

10. 07. 2018 

I členové TJ Rochlice z.s se aktivně zapojili do nácviku hromadné sklady ČASPV „Gymnastický sen“ https://www.youtube.com/watch?v=ha8ZTEh5zTM, kterou úspěšně představili na Všesokolském sletu v Praze a v roce 2019 se s touto skladbou účastní na Světové gymnaestrádě, která se bude konat v rakouském Dornbirnu –  https://www.wg2019.at/wg2019/en