Zajímavé zprávy

09. 06. 2021


Aktualizovaná pravidla provozu tělocvičny TJ Rochlice!

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/.
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit
a dodržovat je.
Další informace viz: Aktualizovaná pravidla provozu v TJ Rochlice z.s._verze_04

25. 05. 2021


Aktualizovaná pravidla provozu tělocvičny TJ Rochlice!

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/.
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit
a dodržovat je.
Další informace viz: Aktualizovaná pravidla provozu v TJ Rochlice z..s._verze_02

 
20. 05. 2021


TJ Rochlice z.s. otevírá své brány!

Zahájení cvičebních hodin pro sportovce TJ Rochlice z.s.:
rodiče a děti:                        úterý dne    25. 5. 2011 16.00 – 17,00 hodin
mladší a starší žactvo:       úterý dne    25. 5. 2021 17,00 – 18,00 hodin
gymnastika:                         úterý dne    25. 5. 2021 18,00 – 19,00 hodin
předškoláci:                         čtvrtek dne 27. 5. 2021 16,30 – 17,30 hodin

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/.
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit
a dodržovat je.
Další informace viz:  Pravidla-provozu-v-TJ-Rohlice

02. 05. 2021


Rozvolnění sportu mládeže!

Tréninky dětí a mládeže se od 3. května rozšíří na dvacetičlenné skupiny. Vedle metropole se to týká i Libereckého kraje
Týká se to jen venkovních tréninků, vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena.
U větších skupin budou povinné testy, které budou rodiče potvrzovat čestným prohlášením.

Pro bližší informace volejte Václavu Veselou, tel. 602 709 574.

20. 05. 2020

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám v průběhu letních prázdnin touto cestou nabídli možnost využití volné kapacity tělocvičny TJ Rochlice z.s., která se nachází na adrese Gymnastů 162/7, Liberec VI – Rochlice.

Tělocvična je vhodná na pořádání sportovních, zdravotně-relaxačních či jiných volnočasových aktivit při pořádání příměstského táboru v době nepříznivého počasí. Další bližší informace naleznete na: www.tjrochlice.cz
Dále Vám můžeme nabídnou venkovní prostor areálu sportoviště, který je vhodný pro konání outdoorových aktivit.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte prosím správce objektu paní Václavu Veselou, telefon 602 709 574, která Vám taktéž poskytne bližší informace.

20. 05. 2020

Uzavření tělocvičny způsobené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR související s šířením COVID-19 jsme využili pro další rekonstrukci tělocvičny. Tentokrát jsme se zaměřili na parketovou podlahu cvičební plochy, Ta byla celá přebroušena, následně byly nalajnované hraniční čáry a vyznačeny značky. Konečná fáze se zaměřila  na přelakování. Podlaha je jako nová a věříme, že bude vyhovovat všem sportovcům, kteří naši tělocvičnu využívají.  

 

04. 02. 2020

Rada Statutárního města Liberec na svém lednovém zasedání č. usnesení 42/2020           TJ Rochlice z.s. prodloužilo na dobu neurčitou bezplatně výpůjčku svého pozemku, na kterém se už od minulého století nachází sportovní areál naší jednoty

02. 02. 2020

Zástupci TJ Rochlice z.s. se aktivně zapojí do činnosti pracovní skupiny „Kultura, sport a volnočasové aktivity“ do tvorby Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+.

Bližší informace na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/

09. 12. 2019

TJ Rochlice z.s. se dostal do finále v rámci programu grantového programu TESCO
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME. Jakým způsobem náš projekt můžete podpořit naleznete na: https://itesco.cz/pomahame/project/19771/?fbclid=IwAR0b4RV3ktsJNBPxOe3LIGzOqxB8oiv66UvXIGUbDEW9K-IFVJsicKX2lOQ

         

09. 12. 2019

TJ Rochlice z.s. se dostal do finále v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Jakým způsobem náš projekt můžete podpořit naleznete na: https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/330-sportem-proti-socialne-patologickym-jevum

Pro propagaci tohoto projektu ČSOB vytvořila leták

 

24. 10. 2019

Račte vstoupit, již na dálku hlásají nové vchodové dveře do budovy tělocvičny, které byly instalovány v rámci její postupné rekonstrukce. 

05. 10. 2019

TJ Rochlice z.s. se aktivně zapojil v rámci pracovní skupiny „P 4.2 Sport“ do tvorby Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+.
Bližší informace: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/?page=2 

01. 10. 2019

Další prvek modernizace budovy TJ Rochlice z.s.  jsou vchodové dveře do našeho sekretariátu, kde též sídlí Liberecká krajská asociace Sport pro všechny.

25. 08. 2019

Modernizace budovy a celého areálu TJ Rochlice z.s. je jednou z našich priorit. Proto jsme pro všechny návštěvníky u budovy tělocvičny naistalovali stojan na kola. Toto stanoviště je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.
V průběhu letních prázdnin byla dále provedena rekonstrukce sociálních zařízení (výměna pisoárů) a šaten (výměna podlahové krytiny).

___________________________________________________________

03. 06. 2019 

 9 dětí (3 dívky a 6 chlapců) z TJ Rochlice z.s. se zúčastnilo celorepublikové sportovní akce „Letní slavnosti žactva a mládeže“, která se uskutečnila v Doubí u Třeboně ve dnech 31.5. – 2.6. 2019. Tuto báječnou akci uspořádala Česká asociace sport pro všechny“.

 

Bližší informace:
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2457-poklad-trebonske-tvrze-dobyt.html 

05. 04. 2019

TJ Rochlice z.s. se aktivně zapojil v rámci pracovní skupiny „Sport“ do tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.
Bližší informace: 
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-sport

03. 01. 2019

Rochlice z.s. se zaregistroval do internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který spravuje MŠMT ČR. Tato aplikace slouží   k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích              a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy,   a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely                    č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace. Mít v rejstříku MŠMT vše v pořádku je nutné                 při podávání žádostí o finanční podporu v programu MŠMT „Můj klub“.

02. 01. 2019

Od ledna 2019 bylo cvičení žactva rozděleno na dvě skupiny, tedy na cvičení pro dívky        a chlapce. Cílem tohoto rozhodnutí je přizpůsobit cvičení tak, aby se sportovní aktivity nastavily dle požadavků našich členů. 

12. 11. 2018

TJ Rochlice z.s. získala nového instruktora 3. třídy Sportu pro všechny. Jeho odbornost bude využita při vedení cvičebních hodin dětských skupin a pořádání sportovních akcí. 

03. 08. 2018

Ve vstupu do areálu TJ Rochlice z.s. byla instalována informační skříňka, která bude sloužit nejen našim členům, ale i široké veřejnosti. Cílem je přilákat do cvičebních hodin větší počet dětí všech věkových kategorií.

10. 07. 2018 

I členové TJ Rochlice z.s se aktivně zapojili do nácviku hromadné sklady ČASPV „Gymnastický sen“ https://www.youtube.com/watch?v=ha8ZTEh5zTM, kterou úspěšně představili na Všesokolském sletu v Praze a v roce 2019 se s touto skladbou účastní na Světové gymnaestrádě, která se bude konat v rakouském Dornbirnu –  https://www.wg2019.at/wg2019/en