Zajímavé zprávy

09. 12. 2019

TJ Rochlice z.s. se dostal do finále v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Jakým způsobem náš projekt můžete podpořit naleznete na: https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/330-sportem-proti-socialne-patologickym-jevum

Pro propagaci tohoto projektu ČSOB vytvořila leták

 

24. 10. 2019

Račte vstoupit, již na dálku hlásají nové vchodové dveře do budovy tělocvičny, které byly instalovány v rámci její postupné rekonstrukce. 

01. 10. 2019

Další prvek modernizace budovy TJ Rochlice z.s.  jsou vchodové dveře do našeho sekretariátu, kde též sídlí Liberecká krajská asociace Sport pro všechny.

25. 08. 2019

Modernizace budovy a celého areálu TJ Rochlice z.s. je jednou z našich priorit. Proto jsme pro všechny návštěvníky u budovy tělocvičny naistalovali stojan na kola. Toto stanoviště je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.
V průběhu letních prázdnin byla dále provedena rekonstrukce sociálních zařízení (výměna pisoárů) a šaten (výměna podlahové krytiny).

 

Příjem dětí do cvičebních hodin

21. 08. 2019

Cvičení po letních prázdninách zahajujeme v měsíci září:

Rodiče a děti:  10.  09. 2019 od 16,00 hodin 
Žactvo – mladší chlapci + dívky:
10. 09. 2019 od 17,00 hodin
Starší žactvo – starší chlapci + dívky:
10. 09. od 18,00 hodin
Předškoláci: 12. 09. 2019 od 16,30 hodin
___________________________________________________________

03. 06. 2019 

 9 dětí (3 dívky a 6 chlapců) z TJ Rochlice z.s. se zúčastnilo celorepublikové sportovní akce „Letní slavnosti žactva a mládeže“, která se uskutečnila v Doubí u Třeboně ve dnech 31.5. – 2.6. 2019. Tuto báječnou akci uspořádala Česká asociace sport pro všechny“.

 

Bližší informace:
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2457-poklad-trebonske-tvrze-dobyt.html 

05. 04. 2019

 TJ Rochlice z.s. se aktivně zapojila v rámci pracovní skupiny „Sport“ do tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.
Bližší informace: 
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-sport

03. 01. 2019

Rochlice z.s. se zaregistroval do internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který spravuje MŠMT ČR. Tato aplikace slouží   k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích              a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy,   a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely                    č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace. Mít v rejstříku MŠMT vše v pořádku je nutné                 při podávání žádostí o finanční podporu v programu MŠMT „Můj klub“.

02. 01. 2019

Od ledna 2019 bylo cvičení žactva rozděleno na dvě skupiny, tedy na cvičení pro dívky        a chlapce. Cílem tohoto rozhodnutí je přizpůsobit cvičení tak, aby se sportovní aktivity nastavily dle požadavků našich členů. 

12. 11. 2018

TJ Rochlice z.s. získala nového instruktora 3. třídy Sportu pro všechny. Jeho odbornost bude využita při vedení cvičebních hodin dětských skupin a pořádání sportovních akcí. 

03. 08. 2018

Ve vstupu do areálu TJ Rochlice z.s. byla instalována informační skříňka, která bude sloužit nejen našim členům, ale i široké veřejnosti. Cílem je přilákat do cvičebních hodin větší počet dětí všech věkových kategorií.

10. 07. 2018 

I členové TJ Rochlice z.s se aktivně zapojili do nácviku hromadné sklady ČASPV „Gymnastický sen“ https://www.youtube.com/watch?v=ha8ZTEh5zTM, kterou úspěšně představili na Všesokolském sletu v Praze a v roce 2019 se s touto skladbou účastní na Světové gymnaestrádě, která se bude konat v rakouském Dornbirnu –  https://www.wg2019.at/wg2019/en