Žactvo

Smyslem cvičení je přiblížit  žákům sport a pohybovou činnost, která jim v životě pomůže ke koordinovanému a estetickému pohybovému projevu. V rámci nabídky aktivit se nechceme pohybovat na hranici lidských možností, ale pojem „Sport pro všechny“ chápeme jako prostředek     k získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice. Svou činností nabízíme racionální alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním negativním jevům.

Mezi jednotlivé činnosti jsou zařazovány různé typy sportu (gymnastika, míčové hry, atletika outdoorové hry, …) , a tím je naše cvičení otevřeno široké škále dětí.

Skupina žactva je rozdělena do dvou skupin:
– mladší žactvo (dívky + chlapci )
– starší žactvo (dívky + chlapci)

Děti se mohou účastnit postupových soutěží:  medvědí stezka, atletika, gymnastika, vybíjená, florbal, ringo, aj.

 

Instruktoři:
                         Václava Veselá,
                         Martina Chlumská,
                         Václav Strouhal
                          Zuzana Palečková