O nás

Základní informace

TJ Rochlice, z.s. je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou, založený v roce 1990, hlásící se k činnosti České asociace Sport pro všechny.

IČ:                                       00524387

Bankovní spojení:      2000958525/2010

Naší hlavní myšlenkou je myšlenka svobodného sportu, svobodného pohybu. Sportu dostupnému bez nároku na odměnu, zisk či finanční prospěch participujících organizací.
Cílovou skupinou jsou převážně děti a mládež věkové kategorie od 3 do 19 let.

Co je naší vizí?

– nabídnout dětem a mládeži sportovní aktivity v odpovídajícím prostředí
– nabídnout dětem smysluplné trávení volné času

Co je naším dlouhodobým přáním?

– zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže
– zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže
– zvýšit úroveň pohybové gramotnosti
– nastavit rovné příležitosti v oblasti sportu pro všechny cílové skupiny bez rozdílu talentu,    genderu, věku, původu, vyznání, handicapu, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro    organizované i neorganizované sportovce.
– snížit počet nežádoucích patologických jevů u dětí a mládeže
– zvýšit počet cvičitelů a trenéru