Kontakty

TJ Rochlice z. s.
Gymnastů 162/7, Liberec 6 – Rochlice, 460 06
e-mail: tjrochlice@seznam.cz

IČO:      00524387

Číslo bankovního účtu: 2000958525/2010

Ondřej Vaněk – předseda:   tel.: 775 780 119   e-mail: ov.ondravanek@gmail.com 

Václava Veselá – správce:    tel.: 602 709 574   e-mail: liberecky@caspv.cz

Naleznete nás též na: https://www.facebook.com/TJRochlice/

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 (o ochraně osobních údajů) musí být zveřejnění údaje o zaměstnancích sekretariátu podpořeny písemným souhlasem. Písemné souhlasy jsou uloženy na sekretariátu TJ Rochlice z. s.

Členka výkonného výboru :        Klára Kӧhlerová