Desetiboj dětí a mládeže – Rochlice 2019

Termín:               26. 1. 2019

Místo konání:   TJ Rochlice z. s., Gymnastů 162/7, Liberec VI – Rochlice 

Zpráva o realizaci: 
Tělovýchovná jednota Rochlice úspěšně zorganizovala 1. ročník soutěže „Desetiboj dětí a mládeže“. Na akci byly přizvány děti a mládež sportovních organizací Regionálního centra Liberec – Asociace sportu pro všechny.
Akce byla podpořena Sportovním fondem Statutárního města Liberec.
V rámci akce byla představena kampaň „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“. Jedná se o celokrajskou kampaň, na které se podílí 8 neziskových organizací, MěÚ Železný Brod a Krajský úřad Libereckého kraje, a která se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o pěstounské péči.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Fotodokumentace z akce zde

Výsledková listina