Desetiboj dětí a mládeže – Rochlice 2020

Termín:               25. 1. 2020

Místo konání:   TJ Rochlice z. s., Gymnastů 162/7, Liberec VI – Rochlice 

Zpráva o realizaci: 
Tělovýchovná jednota Rochlice úspěšně zorganizovala 2. ročník soutěže „Desetiboj dětí a mládeže“, který zároveň odstartoval realizaci projektu „Sportem proti sociálně patologickým jevům a sociálnímu vyloučení“. Projekt bude finančně podpořen programem „ČSOB pomáhá regionům“ a obchodním řetězcem Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Na soutěžní zápolení byly přizvány děti a mládež sportovních organizací Regionálního centra Liberec – Asociace sportu pro všechny.
Akce byla podpořena Sportovním fondem Statutárního města Liberec.
V průběhu akce byla představena kampaň „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“. Jedná se o celokrajskou kampaň, na které se podílí 8 neziskových organizací a Krajský úřad Libereckého kraje. Kampaň se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o pěstounské péči. 
Všichni účastníci obdrželi pamětní listy a drobné dárky, které věnoval Liberecký kraj.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Pozvánka                                   Pokyny a informace                     Výsledková listina

Pamětní list účastníka